Eğitimde Fırsat Eşitliği


0
1 Paylaşım

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Fırsat eşitliği kavramı; kaynakların, materyallerin ve imkanların eşitliği anlamlarına gelmektedir. Eğitimde fırsat eşitliği kavramı ise; eğitsel araçların, materyallerin ve imkanların herkese eşit düzeyde sunulması anlamını ifade etmektedir.

Eğitimde fırsat eşitliği, günümüz eğitim sosyolojisinin en temel ve en önemli konularından biridir.

EĞİTİMİN İÇERİSİNDEKİ EŞİTLİK KAVRAMI

Eğitim eşitliği konusuna değinildiğinde 3 tür eğitim eşitliği üzerinde durulmaktadır.

 •  Bunlardan birincisi: ‘Herkese en üst basamağa kadar öğretim sağlamak.’’

Bu maddenin konu başlıkları arasında bulunmasının sebeplerini inceleyecek olursak; insanlara sunulan imkanların en verimli ne şekilde verilebileceğini, eğitimin en iyi ne şekilde gerçekleşebileceğini kapsar. Bu madde, kişinin; ortama göre, materyallere göre, duygu- duruma ve sunulan diğer imkanlara göre aldığı verimin ve alım kapasitesinin ne kadar değiştiğini de anlatmak ister.

 •  Bir diğer husus: ‘Herkese muayyen düzeyde bir asgari öğrenim hakkı sağlamak.’– (muayyen: belirli, belli)

Bu madde de bir önceki maddenin temelini, en alt seviyesini oluşturmaktadır. Yani bir kişiye verilmesi gereken minimum eğitim seviyesinin, eğitim fırsatının ve bu fırsatın eşitliliğinin de belirli düzeyde olduğunu anlatmaktadır. En üst düzeyde sağlanamayan eğitim fırsatının, en alt seviyesinin mutlak verilmesinin gerekliliğini vurgular. Bunun herkese uygulanması gerekliliğinin olduğunu söyler.

 •  Üçüncü ve son madde ise: ‘Her insanın kendi yeteneğinin ve potansiyelinin tamamından faydalanmasına imkân sağlayan bir öğrenimin sağlanması.’

Bu anlamda eşitlik, bireyin doğrudan veya dolaylı olarak gösterdiği, doğuştan ve/ veya çevre yoluyla edindiği ilgi, yetenek ve becerilerinin geliştirilmesinin ve bireyin bu yönde ilerlemesinin, fırsat eşitliğinin bir diğer önemli maddesi olduğunu göstermektedir. Fakat bu eşitlik maddesinin, gelişmiş ülkelerde gerçekleşmesinin mümkün olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bunu, az gelişmiş ülkelerdeki bireylerin, bazı alışkanlıklarından ve isteklerinden taviz vermelerinden, vazgeçmelerinden de anlamak mümkün olacaktır.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ENGELLEYEN ETMENLER

 1. Ekonomik Etmenler

1- Ailenin Geliri ve Mesleği

1.1 Meslek

1.2 Gelir

1.3 Devletin Ekonomik Gücü

 • Coğrafi Etmenler

1-Yerleşim Düzeni

2-Yöresel Farklılaşma

 • Toplumsal Etmenler

1-Cinsiyet Ayrımı

2- Din Ayrımı

3- Dil

4- Irk Ayrımı (Etnik Gruplar)

5- Nüfus Etmeni

6- Eğitimsel Dengesizlikler

 • Siyasal Etmenler
 • Parasız Yatılılık, Burs ve Yardım Programları
 • Bireysel Farklılıklar

*BİRKAÇ BİLGİ*

 • Ülkemizde eğitim eşitliği kavramı, Anayasanın 10. Maddesinde yer almaktadır. Buna göre her birey din, dil, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, siyasi düşünce biçimi ve diğer tüm konularda herhangi bir ayrım gözetmeksizin yasalar önünde eşittir.
 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde (1948) yer alan 26. Madde de bu konuyla doğrudan ilgilidir. Madde ise şunu söyler:

-’Her bireyin eğitim alma hakkı vardır. Eğitim ise parasızdır. Hiç değilse ilk ve temel eğitimde bu durum böyle olmalıdır. İlköğretim de zorunludur. Teknik ve mesleki tüm eğitimlerden ve öğretimden herkes faydalanmalıdır.’

 • Fırsat eşitliği kapsamında S.Colemanilk ve ciddi kapsamlı alan araştırması yapan sosyologdur.
 • Sanayi öncesinde Avrupa’nın bu konudaki durumu, annenin ve babanın, özellikle babanın konumuna bağlıydı. Örneğin baba çiftçilikle uğraşıyorsa çocuk da çiftçilikle, baba marangozlukla uğraşıyorsa çocuğu da o alanla meşgale oluyordu. Federal düzene göre aile, temel üretim birimi olarak adlandırılır. Resim, örnektir:
 • Sanayi devrimine bakıldığında durum çok farklılaşmıştır. En temelde, üretim aileden çıkarak fabrikalara geçiş yapmıştır. Dolayısıyla ailenin bir üretim birimi oluşu işlevi zayıflamak durumunda kalmıştır. Çocuklar ailenin dışarısına çıkarak meslek öğrenmeye ve edinmeye başlayarak yavaş yavaş toplumsal sorumlulukları edinmeye başlamışlardır.     

                                              Resim, örnektir:     

1- Bütün çocukların benzer okulların benzer programlarında eğitim ve öğretim şansının onlara sunulması

2- Farklı çocukların farklı alanlara yönelerek farklı mesleklere yönelmesi gerekliliğinden hareketle, eğitimde fırsat eşitliliğinin farklı çocuklara farklı programlar sunulması (ilgi-yeteneklere göre programlara ayrılma durumu) görüşünün esas alınması

3- Zenci (onların deyimi) ve beyaz çocuklar için farklı fakat eşit düzeyde olanaklar olması görüşü sağlanması


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
1 Paylaşım

Sizin Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
0
Şaşkın
Başarısız Başarısız
0
Başarısız
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
İnek İnek
0
İnek
Nefret Nefret
0
Nefret
Komik Komik
0
Komik
Kalp Kalp
0
Kalp
Aman Tanrım Aman Tanrım
0
Aman Tanrım
Harika Harika
0
Harika

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir format seçin
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı
Send this to a friend